Sajószentpéter – Kövecses (2001)

Ásatásvezető: Koós Judit, munkatárs: Csengeri Piroska

A lelőhely megelőző feltárását 2001. július 30. és augusztus 22. között folytattuk. A Sajó egykori magaspartján fekvő területen a Linde Gáz Magyarország Rt. CO-vezetéket tervezett fektetni. A lelőhelyet a nyomvonal régészeti állapotfelmérésének keretében végzett terepbejárás során találták a Múzeum régészei 2001. júniusában.

A megnyitott 3000 m2 felületen 37 régészeti objektum került felszínre, melyek a domb legmagasabban fekvő részein mutatkoztak. A középső neolitikus bükki kultúra időszakából egy településrészlet került elő két ház paticsomladékának maradványaival (a házakban in situ őrlőkövekkel, csiszolt és pattintott kőeszközökkel, edénytöredékekkel), egy nagyméretű hulladékgödörrel, több kisebb méretű gödörrel, egy kúttal (?), valamint egy okkermellékletes temetkezéssel. Az ásatás több kiemelkedő lelete között említhető egy „sarlómotívumos” arcábrázolással ellátott, folyadéktároló edényből származó kiöntőcső töredék.

A preszkíta(?) korból néhány gödröt, egy földbe ásott ház maradványát, továbbá egy igen különleges leletanyagot – sütőalkalmatosságok(?) töredékeit, hengeres agyagcső töredékeket, nehezékeket, egyéb edények töredékeit – tartalmazó objektumot említhetünk, míg a népvándorlás korából (2-3. század) néhány gödör és két négyszögletes, földbe mélyített ház maradványa került elő.

Irodalom:

Csengeri P.: Arcábrázolások a bükki kultúra sajószentpéteri településéről (Face depictions of the Bükk culture from Sajószentpéter). Ősrégészeti Levelek – Prehistoric Newsletter 4 (2002) 11–15.

Csengeri P.: A bükki kultúra települése Sajószentpéter, Kövecsesen (Előzetes kutatási jelentés). Settlement of the Bükk culture at Sajószentpéter, Kövecses (Preliminary report). In: Kisfaludi Júlia (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon 2001 – Archaeological Investigations in Hungary 2001. (2003) 31–46. – PDF

Szilágyi V./Szakmány Gy./T. Bíró K./Taubald, H./Tóth M./Balázs R./Leno, V./Zöldföldi J./Csengeri P.,
Előtanulmányok a kerámia nyersanyag mintavételezés stratégiájának kidolgozásához aközépső neolitikus bükki kultúra finomkerámiájának archeometriai vizsgálata kapcsán. / Prospecting for archaeological pottery provenance: experiences on Middle Neolithic Bükk Culture fineware from Hungary. Archeometriai Műhely 1, 2011. – PDF

 

Blog

Kutatási projektek

 • Bükkábrány-Bánya IV. és VII. lelőhely (2011)

  Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV. lelőhelyet 2006 tavaszán és őszén végzett terepbejárásokon azonosították a…

  Bővebben
 • Bódvarákó (2011)

  2011 áprilisában a Bódva-völgyi árvízvédelmi munkálatokat megelőzően ásatást végeztünk Bódvarákó határában, a község felé Miskolc felől tartó műút jobb oldalán,…

  Bővebben
 • Mezőzombor – Temető (2001)

  Leletmentés, 2001. Ásatásvezetők: Csengeri Piroska, Koós Judit, Patay Róbert 2001. szeptember 10. és október 1. között leletmentő feltárást folytattunk Mezőzomboron…

  Bővebben
 • Sajószentpéter – Kövecses (2001)

  Ásatásvezető: Koós Judit, munkatárs: Csengeri Piroska A lelőhely megelőző feltárását 2001. július 30. és augusztus 22. között folytattuk. A Sajó…

  Bővebben

Kutatási helyszínek

Lépjen velünk kapcsolatba!