Kutatási szabályzat

Kutatási szabályzat és információk
a Herman Ottó Múzeum Régészeti Tárának egységeiben végzett kutatáshoz

A Herman Ottó Múzeum (a továbbiakban HOM) Régészeti Tárának kutatható egységei a Régészeti Adattár és a Régészeti Gyűjtemény. A Tár egyes egységei nem nyilvánosak, kutatásuk a HOM igazgatójának írásos kutatási engedélye alapján lehetséges.

A kutatási engedélykérelmek letölthetők itt.

Az engedélykérelem benyújtható személyesen, vagy e-mail-en keresztül a csengeri@hermuz.hu címre küldve, aláírt kutatói nyilatkozattal. Az engedélykérelem elbírálását, a kutatási engedély kiadását a múzeumigazgató végzi. A kutatási engedély fontos része az aláírt kutatói nyilatkozat, az engedély csak ennek birtokában adható ki. A kutatási nyilatkozatban a Kutató aláírásával igazolja, hogy ismeri és betartja a HOM Régészeti Tárának vonatkozó kutatási szabályzatát.

A kutatás további feltételeit az alábbi Kutatási szabályzat, a régészeti leletek fényképes dokumentálásának szabályait pedig a Műtárgyfotózási és fotóközlési protokoll tartalmazza.

Kutatási szabályzat

1. Kutatásnak minősül minden, a Régészeti Adattárban és Régészeti Gyűjteményben végzett tudományos vizsgálat, adatgyűjtés és információszerzés függetlenül attól, hogy a kutatás vagy a publikáció a konkrét anyag felhasználására, közlésére, vagy csak a belőlük szerzett adatok, következtetések felhasználására irányul.

2. A Régészeti Tár egységeiben kutathatnak a hazai és külföldi társintézmények tudományos munkakörben dolgozó munkatársa/i, hivatásszerűen vagy hivatalból kutatónak minősülő hazai és külföldi személy/ek, illetve más természetes és/vagy jogi személy/ek.

3. A benyújtott kutatási engedélykérelmet a múzeumigazgató 15 napon belül elbírálja, figyelembe véve az érintett gyűjtemény vezetőjének véleményét. A HOM igazgatója megtagadhatja a kutatási engedély kiadását, ha a tevékenység veszélyeztetné a kulturális javak állapotát, épségét. Ebben az esetben a már kiadott kutatási engedély is visszavonható.

4. A kutatási engedélykérelmet a HOM megőrzi, illegális tevékenységek felkutatására felhasználhatja. Amennyiben a Kutató, vagy hozzá kapcsolható személy egy általa korábban kutatott lelőhelyen illegális régészeti tevékenységet folytat, végérvényesen eltiltható a Régészeti Adattár és Régészeti Gyűjtemény kutatásától (rendőrségi feljelentés hiányában is).

5. A kutatási engedély más személyre át nem ruházható.

6. A kutatási engedély csak a megjelölt kutatási anyagra vonatkozik.

7. A HOM Régészeti Adattárában és Régészeti Gyűjteményében csak helyszíni kutatás lehetséges.

8. Közöletlen vagy 5 évnél nem régebbi feltárások/kutatások dokumentumainak és leleteinek esetében a helyszíni kutatáshoz az ásatásvezető régész írásos engedélye is szükséges.

9. A Kutató a helyszíni kutatás során köteles megőrizni az adattári dokumentumok/régészeti leletek épségét, melyekért kártérítési felelősséggel is tartozik. A Kutató a kutatott múzeumi anyag rendjét, sorrendjét, állapotát nem változtathatja meg. A múzeumi anyagot bármi módon rongálni (adattári dokumentumokban ceruzával, tollal jelzéseket tenni) vagy velük bármilyen szabálytalan műveletet végezni szigorúan tilos!

10. A Régészeti Adattár kutatott dokumentumairól saját fotó készíthető, fénymásolásra és szkennelésre azonban nincs lehetőség.

11. A Régészeti Gyűjtemény kutatott tárgyairól saját fotó készíthető.

12. Közöletlen vagy 5 évnél nem régebbi feltárások/kutatások dokumentumainak és leleteinek esetében a Kutató által gyűjtött adatok tudományos vagy ismeretterjesztő célból történő közléséhez is szükséges az ásatásvezető régész engedélye.

13. A Kutató által a helyszíni kutatás során az adattári dokumentumról/régészeti leletről készített saját fotó vagy rajz közléséhez a HOM külön engedélye szükséges.

14. A Kutató köteles a múzeumi anyag felhasználásával készült munkái egy digitális vagy papír alapú példányát a megjelenést követő egy hónapon belül eljuttatni a HOM Régészeti Könyvtára számára.

15. A HOM Régészeti Tárában folytatott kutatás díjmentes.

A nyitva tartással és a helyszíni kutatás előzetes egyeztetésével kapcsolatos információk az alábbiakban olvashatók:

Régészeti Adattár – információk

Régészeti Gyűjtemény – információk

Régészeti Könyvtár – információk

Blog

Kutatási projektek

 • Bükkábrány-Bánya IV. és VII. lelőhely (2011)

  Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV. lelőhelyet 2006 tavaszán és őszén végzett terepbejárásokon azonosították a…

  Bővebben
 • Bódvarákó (2011)

  2011 áprilisában a Bódva-völgyi árvízvédelmi munkálatokat megelőzően ásatást végeztünk Bódvarákó határában, a község felé Miskolc felől tartó műút jobb oldalán,…

  Bővebben
 • Mezőzombor – Temető (2001)

  Leletmentés, 2001. Ásatásvezetők: Csengeri Piroska, Koós Judit, Patay Róbert 2001. szeptember 10. és október 1. között leletmentő feltárást folytattunk Mezőzomboron…

  Bővebben
 • Sajószentpéter – Kövecses (2001)

  Ásatásvezető: Koós Judit, munkatárs: Csengeri Piroska A lelőhely megelőző feltárását 2001. július 30. és augusztus 22. között folytattuk. A Sajó…

  Bővebben

Kutatási helyszínek

Lépjen velünk kapcsolatba!